Om partiet

Folkets Røst (FR) ble stiftet 12.01.2010. Initiativtakeren til opprettelsen av partiet var Bjørn Ødegaard. Siden byutviklingskonferansen i april 2005 har han fulgt nøye med i de politiske prosessene på Rådhuset i Lillestrøm. Han kom frem til at det var på tide at innbyggerne får et eget talerør i kommunestyret.

Med dette ble det laget en erklæring til folket.

Folkets Røst vil arbeide for at saker som er viktige for kommunens innbyggere blir forankret i et bredere lag av befolkningen før beslutningen fattes.

Lillestrøms kommunes innbyggere må bli bedre informert og involvert i vesentlige saker som for eksempel utviklingsplaner, reguleringsplaner og utbyggingsplaner. Det samme gjelder de trafikkmessige problemer/ utfordringer som planene vil innebære av ulemper for innbyggerne. Dette gjelder spesielt i Lillestrøm by og tettstedene i kommunen.

I utviklingen av kommunen vil Folkets Røst hele tiden ha fokus på at det er mennesker som skal leve innimellom alle ruvende bygninger/ kvartaler og den økende biltrafikken. Grønne lunger og åpne rom er helt nødvendig for at innbyggerne og andre skal trives når de ferdes i alle tettstedene i kommunen.

Folkets Røst mener at innbyggerne gjennom de politiske tillitsvalgte selv skal bestemme i alle lokale saker og ikke la seg bli dirigert av andre myndigheter.

Stadig vekk opplever vi at argumenter som "nasjonale føringer" og "politiske signaler" om blant annet befolkningsvekst. Det gjengis som om det er en "naturlov".

Lokaldemokratiet i kommunen fungerer ikke slik det burde i et moderne samfunn. Beslutningsprosesser bærer preg av at et fåtall politikere, byråkrater og utvalgte særinteresser med finansiell styrke "har snakket sammen". Resultatet ser vi alle: underskriftskampanjer og protestaksjoner i etterkant som fører til "omkamper" og økt politikerforakt.

Ved siste valg fikk vi 5.1% av stemmene og økte fra to til tre representanter i kommunestyret.

Siste valg ga følgende resultat

1. Tore Berg. Bosted: Strømmen 

2. Frida Roos. Bosted: Fetsund
3. Elin Fredrikke Garcia. Bosted: Lillestrøm
4. Pål Kristiansen. Bosted: Lillestrøm
5. Arild Amundsen. Bosted: Strømmen
6. Lena Kjøhl. Bosted: Lillestrøm
7. Henrik Syvertsen. Bosted: Strømmen
8. Jorunn Lilleby. Bosted: Strømmen
9. Jan Mathisen. Bosted: Skedsmokorset
10. Renate Amundsen Ellingsen. Bosted: Frogner
11. Hanne Guro Garder. Bosted: Skjetten
12. Gunnar Harald Bergedal. Bosted: Skedsmokorset
13. Sigbjørn Stalleland. Bosted: Strømmen
14. Britt Johansen. Bosted: Strømmen
15. Brede Andreassen. Bosted: Fetsund

Våre representanter i kommunestyret