Våre kandidater til valget 2019

Om partiet

Folkets Røst (FR) ble stiftet 12.01.2010. Initiativtakeren til opprettelsen av partiet var Bjørn Ødegaard. Siden byutviklingskonferansen i april 2005 har han fulgt nøye med i de politiske prosessene på Rådhuset i Lillestrøm. Han kom frem til at det var på tide at innbyggerne får et eget talerør i kommunestyret.

Med dette ble det laget en erklæring til folket.

Folkets Røst vil arbeide for at saker som er viktige for kommunens innbyggere blir forankret i et bredere lag av befolkningen før beslutningen fattes.

Lillestrøms kommunes innbyggere må bli bedre informert og involvert i vesentlige saker som for eksempel utviklingsplaner, reguleringsplaner og utbyggingsplaner. Det samme gjelder de trafikkmessige problemer/ utfordringer som planene vil innebære av ulemper for innbyggerne. Dette gjelder spesielt i Lillestrøm by og tettstedene i kommunen.

I utviklingen av kommunen vil Folkers Røst hele tiden ha fokus på at det er mennesker som skal leve innimellom alle ruvende bygninger/ kvartaler og den økende biltrafikken. Grønne lunger og åpne rom er helt nødvendig for at innbyggerne og andre skal trives når de ferdes i alle tettstedene i kommunen.

Folkets Røst mener at innbyggerne gjennom de politiske tillitsvalgte selv skal bestemme i alle lokale saker og ikke la seg bli dirigert av andre myndigheter.

Stadig vekk opplever vi at argumenter som "nasjonale føringer" og "politiske signaler" om blant annet befolkningsvekst. Det gjengis som om det er en "naturlov".

Lokaldemokratiet i kommunen fungerer ikke slik det burde i et moderne samfunn. Beslutningsprosesser bærer preg av at et fåtall politikere, byråkrater og utvalgte særinteresser med finansiell styrke "har snakket sammen". Resultatet ser vi alle: underskriftskampanjer og protestaksjoner i etterkant som fører til "omkamper" og økt politikerforakt.

Det er ikke slik vi vil ha det!

Det nåværende partistyret

Partileder Tore Berg. Sitter i formannskapet og kommunestyret.

Bosted: Strømmen

Mailadresse: Tore.aa.berg@gmail.com

Tlf: 908 65 493

Nestleder Arild Amundsen. Sitter i kommunestyret.

Bosted: Lillestrøm

Mailadresse: arild@fjellogfjord-konferanser.no

Tlf: 934 21 468

Medlem Elin Fredrikke Garcia. Sitter i kontrollutvalget

Bosted: Lillestrøm (Nesa)

Mailadresse: elinfredrikkegarcia@gmail.com

Tlf: 909 80 899

Medlem Jan Mathisen. Sitter i hovedutvalget for helse- og sosiale tjenester.

Bosted: Skedsmokorset

Mailadresse: mathisenjan@yahoo.com

Tlf: 915 70 756