Bli med

Ved et medlemskap kr. 200.- eller som økonomisk støttegiver kr. 250.- per år, er man med direkte eller indirekte på utviklingen av partiet.

Vennligst oppgi hva innbetalingen gjelder.

Kontonummer: 1503.20.03300