Artikkel hentet fra Romerikes Blad den 21.01.17. Skrevet av Elin Svendsen.