"Åpenhet om utviklingen"

For å kunne få noen klare retningslinjer på hva vi mener om utviklingen, henvises det til leserinnlegget nedenfor som ble publisert i Romerikes Blad 19.08.2014