Lokaldemokrati

Lillestrøm kommune har, etter Folkets Røsts mening, et betydelig forbedringspotensial når det gjelder å utvikle lokaldemokratiet. Vi vil at kommunen skal forbedre seg og at åpne prosesser skal erstatte beslutninger fattet i lukkede rom. Dette betyr at lokalbefolkningen må informeres og involveres i mye større grad før beslutningen fattes.

"Sentrale og regionale føringer" blir til stadighet benyttet som årsak til en utvikling som befolkningen ikke ønsker. Våre lokalpolitikere må slutte med stilletiende å godta denne type argumenter uten å stille motkrav til sentrale myndigheter.

For å lese innlegg skrevet av partileder Tore Berg angående temaet, trykk på fanene under "lokaldemokrati" til venstre.