Kommunesammenslåing

Folkets Røst var et av de få partiene som sa nei til at Skedsmo skulle slå seg sammen med andre kommuner. Spesielt AP, H og V ivret for sammenslåingen, til tross for at de mest ønskede partene ikke ville slå seg sammen med Skedsmo. Det ble et klart flertall mot sammenslåing. Til tross for resultatet av folkeavstemningen ønsker JA-partiene med AP, H og V i spissen å arbeide for sammenslåing så snart som mulig. Vi sa nei til sammenslåing fordi det ville føre til dårligere lokaldemokrati, dårligere økonomi for Skedsmo og at den nye kommunen vil få navnet Lillestrøm.

Trykk på fanene under "kommunereformen" i menyen i toppen for å lese partilederens innlegg publisert i Romerikets Blad.