Ikke øke bompengene

Vi mener bruken av bompenger har gått for langt, og derfor sier vi nei til mer bompenger - nok er nok! Folk på Romerike betaler stadig mer bompenger, men pengene går dessverre til bygging av ny E-18 til Asker og ny T-bane til Fornebu. Bompengene burde brukes til å bygge ut veinettet hos oss. Dette gjelder spesielt veinettet rundt Lillestrøm, en løsning av trafikkproblemene på Skedsmokorset, samt en ny Nordbyvei for å avlaste Skjetten. I tillegg mener vi at kollektivtilbudet i kommunen må forbedres.

Vi mener at det politiske flertallet i kommunen ikke har vært aktive nok for å presse på overfor fylket for å løse våre behov.

Folkets Røst sier også ja til bilen. Svært mange trenger bilen daglig for å dekke forskjellige behov. Det omfatter reiser til jobb, butikker, barnehage, skole, treninger, idrettsarrangementer, møter og sosial kontakt. Mange reiser foregår kollektivt og det er bra, men på Romerike er kollektivtilbudet fortsatt så begrenset at mange reiser må foretas med bil om man skal få tiden til å strekke til. I denne sammenheng kan vi glede oss over at bilenes forurensning er blitt vesentlig redusert i de senere år, ved at stadig flere kjøper elbiler, samt at biler med bensin og diesel slipper ut mindre CO2 pr. kilometer.

For å lese innlegg skrevet av partileder Tore Berg angående temaet, trykk på fanen "ikke øke bompengene" til venstre.