Eldreomsorg

Vi mener at eldreomsorg er kommunens viktigste oppgave. Forholdene skal legges til rette for at eldre som ønsker det skal kunne bo hjemme lengst mulig. Men når behovet for sykehjemsplass melder seg, må det være kapasitet innen kommunen. Langtidspasienter skal ha enerom. Eldre som bor hjemme, vil ofte påføre nær familie arbeid. Derfor er det viktig å ha kapasitet til kortidsopphold for avlastning av den private pleien. Privat pleie i hjemmet som alternativ til offentlig pleie bør betales. Det bør også bygges omsorgsboliger der beboerne gis anledning til å eie sine boliger som de kan finansiere ved salg av de boligene de flytter ut fra.

For å lese mer om partiets meninger angående saken, trykk deg gjerne inn på sidemenyen til venstre. Under "eldreomsorg" vil det publiseres innlegg skrevet av partileder Tore Berg.