Eiendomsskatt

Eiendomsskatten i Skedmo utgjør 78 mill. For en bolig med markedsverdi 5,0 mill., utgjør eiendomsskatten 4 400 kr. pr. år. Skatten utgjør 2,2 % av kommunens totale inntekter. Dette er en usosial skatt som ikke betales etter evne. Vi mener at kommunen burde avskaffe eiendomsskatten ved mer effektiv drift og økt prioritering av kommunens oppgaver. Eiendomsskatten benyttes til tiltak for barn og unge og disponeres atskilt fra kommunens øvrige inntekter. Vi mener at denne skatten burde inngå i det totale budsjettet til kommunen slik at alle midler vil bli brukt ut fra en samlet prioritering.