Hentet fra Romerikes Blad 07.11.16, skrevet av Elin Svendsen.