Innlegg skrevet av Bjørn Ødegaard, publisert i Romerikes Blad 12.12.16