Innlegg skrevet av Bjørn Ødegaard. Publisert i Romerikes Blad 06.05.17.