Intervju av Elin Svendsen, publisert i Romerikets Blad den 29.10.16.