Innlegg publisert i Romerikes Blad 07.04.17. Skrevet av Bjørn Ødegaard