Boligbygging

Det legges opp til en storstilt utbygging i Lillestrøm og Strømmen med betongblokker på opp til 19 etg! Vi mener dette er uheldig for beboerne i Skedsmo fordi det skaper dårligere boforhold for de som bor i nærheten av de nye blokkene, det er ikke vakkert, det blir lite lys og grønne lunger (ref. Lillestrøm syd), økte trafikkproblemer og dårligere luftkvalitet. Vi mener det er helt galt å sanere velfungerende boligområder for å få bygget høye blokker. Det burde legges til rette for mer bygging av lavblokker, rekkehus og eneboliger

Nå burde det settes en stopper for sanering av eneboliger både på Lillestrøm og Strømmen, og heller prioritere utbygging i industriområdet Lillestrøm øst og Kjeller.

For å lese mer om temaet, trykk deg gjerne inn på menyen til venstre. Her finner du innlegg publisert i RB, som er skrevet av partileder Tore Berg.