Klikk her for å skrive inn tittel

Kontakt oss

Kontakttelefon: 908 65 493 - 99227479
Møte etter nærmere avtale
Kontoradresse: Rådhuset Lillestrøm
Postadresse: Postboks 159, 2001 Lillestrøm
Eller: Tore Berg, Lerdalsgata 22B, 1476, Strømmen
E-postadresse: Tore.aa.berg@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/FolketsRostLillestrom
Bankkonto: 1503.20.03300