Kontakt oss

Kontakttelefon: 908 65 493 - 99227479
Møte etter nærmere avtale
Kontoradresse: Rådhuset Lillestrøm
Postadresse: Postboks 159, 2001 Lillestrøm
E-postadresse: Post@folkets-rost.no
Facebook: Folkets Røst
Bankkonto: 1503.20.03300