Hvorfor velge Folkets Røst

De fleste velgere stemmer ved kommunevalget med bakgrunn i sin politisk holdning og tradisjon (jeg stemmer slik jeg bestandig har gjort). I bakgrunnen ligger den løpende politiske diskusjonen som går i samfunnet og som stort sett dreier seg om rikspolitiske forhold, det vil si det som foregår i Stortinget og i regjeringen.

I den senere tid ser vi stadig oftere at lokalsamfunnet og kommuner utsettes for betydelig press fra sentrale og regionale myndigheter. Som oftest i form av såkalte "føringer".

Erfaringene hittil er at våre lokalpolitikere i de tradisjonelle, landsdekkende partiene som for eksempel Arbeiderpartiet og Høyre og i alt for stor grad aksepterer og lojalt bøyer av for disse "sentrale føringene". Dette gjøres uten å stille spørsmål om berettigelsen og uten å vurdere hvilke konsekvenser dette innebærer for lokale utviklinger og lokaldemokratiet.


Stortingsvalg

Folkets Røst er et uavhengig, lokalt politisk parti som har kun en agenda: Vi arbeider for at innbyggerne i Skedsmo får et velfungerende og økonomisk bærekraftig lokalsamfunn til beste for dem som bor her nå og for kommende generasjoner.
Vi gir ingen bindinger til rikspolitikken og ingen partimedlemmer som skal gjøre politisk karriere og derfor ingen hensyn å ta til sentrale partiorganisasjoner.

Vi mener derfor at din stemme ved kommunevalget i 2015 først og fremst bør være basert på ditt syn på den sakene som er viktig for utviklingen i vår kommune, det betyr hverdagsproblemene på kommunalt nivå.
Rikspolitikken, den kommer opp i full bredde ved Stortingsvalget i 2017.


Kommunevalg

Våre medlemmer stemmer partier både til høyre og venstre ved stortingsvalget. Felles for oss er et sterkt ønske om andre prioriteringer enn de som flertallskonstellasjonene med AP i førstesetet står for, men også avstand til Høyres vekst og høyhuspolitikk. Vi ble kommunens fjerde største parti ved valget i 2011 med to kommunestyrerepresentanter. Partiet har som mål om å bli det tredje største, og med langt flere representanter i kommunestyret. Folkets Røst vil med stor sannsynlighet bli jokeren i en flertallskonstellasjon etter valget 14. September 2015 med betydelig påvirkning på de politiske prioriteringer i Skedsmo kommune.