Hvorfor velge Folkets Røst

De fleste velgere stemmer ved kommunevalget med bakgrunn i sin politiske holdning og tradisjon (jeg stemmer slik jeg bestandig har gjort). I bakgrunnen ligger den løpende politiske diskusjonen som går i samfunnet og som stort sett dreier seg om rikspolitiske forhold, det vil si det som foregår i Stortinget og i regjeringen. Folkets Røst er partiet for innbyggerne i Lillestrøm kommune, mens de andre partiene er til for Norges befolkning generelt.

I den senere tid ser vi stadig oftere at lokalsamfunnet og kommuner utsettes for betydelig press fra sentrale og regionale myndigheter. Som oftest i form av såkalte "føringer".

Erfaringene hittil er at våre lokalpolitikere i de tradisjonelle, landsdekkende partiene som for eksempel Arbeiderpartiet og Høyre i alt for stor grad aksepterer og lojalt bøyer av for disse "sentrale føringene". Dette gjøres uten å stille spørsmål om berettigelsen og uten å vurdere hvilke konsekvenser dette innebærer for lokal utvikling og lokaldemokratiet.

Stortingsvalg

Folkets Røst er et uavhengig, lokalt politisk parti som har kun en agenda: Vi arbeider for at innbyggerne i Lillestrøm får et velfungerende og økonomisk bærekraftig lokalsamfunn med gode kommunale tjenester til beste for dem som bor her nå og for kommende generasjoner. Vi gir ingen bindinger til rikspolitikken og vi har ingen partimedlemmer som skal gjøre politisk karriere og har derfor ingen hensyn å ta til sentrale partiorganisasjoner.

Vi mener derfor at din stemme ved kommunevalget i 2019 først og fremst bør være basert på ditt syn på de sakene som er viktig for utviklingen i vår kommune.

Kommunevalg

Våre medlemmer stemmer partier både til høyre og venstre ved stortingsvalget. Felles for oss er et sterkt ønske om andre prioriteringer enn de som flertallskonstellasjonene med AP i førersetet står for, men også avstand til Høyres vekst og høyhuspolitikk. Ved valget i 2015 fikk vi 5.2% av stemmene, og ble kommunens fjerde største parti i Skedsmo. Partiet har som mål å få økt oppslutning, og dermed kunne komme i posisjon til å prege kommunens politikk.